Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε Μοριακές Τεχνικές

lab

Το «Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε Μοριακές Τεχνικές» έχει διάρκεια 15 ωρών παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε μοριακές τεχνικές με στόχο την προετοιμασία βιοεπιστημόνων για την τρέχουσα ή μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριότητα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.