Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία – Νευροψυχολογία (Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση)

Scanning of a human brain by X-rays

Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη Σχολή Διά Βίου Μάθησης (Σ.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία – Νευροψυχολογία (Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση)».
Το πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία – Νευροψυχολογία (Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση)»  έχει διάρκεια ενός έτους και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψηΠιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης  από τη Σ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας