Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate) 200-301»
&
«Cisco Certified CyberOps Associate (200-201) – Κυβερνοασφάλεια»

!!Παράταση αιτήσεων έως 20/10/2020

Όλες οι διά ζώσης συναντήσεις μεταβάλλονται σε σύγχρονες εξ αποστάσεως

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate) 200-301», το οποίο παρέχεται για πρώτη φορά μαζί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Cisco Certified CyberOps Associate (200-201) – Κυβερνοασφάλεια». Η συνολική χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 212 ώρες από τις οποίες οι 132 ώρες (92 διδακτικές ώρες και 40 ώρες επίβλεψη-διόρθωση εργαστηριακών ασκήσεων – πρακτική άσκηση) είναι του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ταχύρρυθμου CCNA (Cisco Certified Network Associate) 200-301» και οι 80 ώρες (32 διδακτικές ώρες και 48 ώρες επίβλεψη-διόρθωση εργαστηριακών ασκήσεων-πρακτική άσκηση) είναι του προγράμματος «Cisco Certified CyberOps Associate (200-201) – Κυβερνοασφάλεια». Η επιμόρφωση και των δύο προγραμμάτων θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate) 200-301» οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Cisco Certified CyberOps Associate (200-201) – Κυβερνοασφάλεια» οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate) 200-301» παρέχει σύγχρονες εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Δικτύων Η/Υ και προετοιμάζει για την απόκτηση του πιστοποιητικού Cisco Certified Network Associate (CCNA 200-301) που δίνεται από τη Cisco Systems. Στο πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να συντηρούν δίκτυα μικρού και μεσαίου μεγέθους και να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Cisco Certified Network Associate (CCNA 200-301).
Όλοι οι εκπαιδευόμενοι με την επιτυχή παρακολούθηση του «Ταχύρρυθμου CCNA (Cisco Certified Network Associate) 200-301» αποκτούν από τη Cisco Academy ένα εκπτωτικό κουπόνι για μια εξέταση CCNA σε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο της Pearson VUE.

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Cisco Certified CyberOps Associate (200-201) – Κυβερνοασφάλεια» παρέχει βασικές δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για να ξεκινήσει ο ενδιαφερόμενος την καριέρα του στις επιχειρήσεις κυβερνοασφάλειας. Το πρόγραμμα βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να γίνει πολύτιμο μέλος του Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφαλείας (Security Operations Center – SOC) και τον προετοιμάζει για την απόκτηση του πιστοποιητικού Cisco Certified CyberOps Associate 200-201 που δίνεται από τη Cisco Systems. Για τη διεξαγωγή του προγράμματος χρησιμοποιούνται τεχνικές τηλεκπαίδευσης (e-learning), επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθεί από απόσταση το πρόγραμμα.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται: σε φοιτητές ή απόφοιτους των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ(ΤΕΕ), ΙΕΚ, ΤΕΙ και ΑΕΙ. Για την επιλογή των εκπαιδευομένων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων συμμετοχής.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Δία Βίου μάθησης και περιλαμβάνει:

  • σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση, με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης μέσω λογισμικού Skype ή WebEx στην περίπτωση που αυτοί βρίσκονται μακριά από τον τόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας.
  • ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία με ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες τρόπο, διατίθεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους το υλικό του προγράμματος.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate) 200-301» & «Cisco Certified CyberOps Associate (200-201) – Κυβερνοασφάλεια» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Παράταση έως 20/10/2020

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2020

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 1.050 ευρώ και υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης. Αναλυτικά τις εκπτωτικές κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε παρακάτω:
 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/Διδάσκοντες

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Ηλίας Χούστης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 
Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Cisco Academy και έχουν εξειδικευθεί στη Cisco Systems (Βρυξέλες) και στο Cisco Networking Academy Training Center (Αθήνα).
 
Βράντζα Ελένη : Διοικητική Υπεύθυνη της Cisco Networking Academy του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Cisco Academy Εκπαιδεύτρια M.Sc.(hons), M.Sc., CCNA SECOPS, CCNA Security, CCNA Routing & Switching, CCNP, CCDA, CCDP, WLANFE, WLANSE, CCIE (R&S #10286), ITIL Foundation
 
Δρ. Ξενάκης Αποστόλης
Cisco Networking Academy Εκπαιδευτής Wireless Sensor Systems Lab Researcher.