«Σχολική Νοσηλευτική και Ειδική Αγωγή»


Σχολική Νοσηλευτική και Ειδική Αγωγή

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος Σχολική Νοσηλευτική και Ειδική Αγωγή είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα της Σχολικής Νοσηλευτικής και της Ειδικής Αγωγής. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εξειδίκευση των συμμετεχόντων στα ανωτέρω αντικείμενα δίνοντας τους τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης (αγωγής υγείας), υποστήριξης και φροντίδας παιδιών υγειών και ασθενών με παιδιατρικά νοσήματα, αντιμετώπιση οξέων αλλά και χρόνιων περιστατικών με απώτερο στόχο τη μείωση των άμεσων και απώτερων επιπλοκών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδιού και της οικογένειας σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον και την ομαλή προσαρμογή του στην καθημερινότητα. Επίσης οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναπτύξουν γνώσεις για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, δίνοντας έμφαση όχι στις δυσκολίες των μαθητών μόνο, αλλά στην προσαρμογή της διδασκαλίας σε κάθε μαθητή. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα έχετε την ευκαιρία να συνδέσετε τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 520 ώρες
Μοριοδότηση στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση, στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

1. Πτυχιούχους ή φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
2. Απόφοιτοι EΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε.ή Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή «Τάξης μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. (Βοηθός Νοσηλευτή, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός Φυσικοθεραπευτή κ.λ.π)
3. Σπουδαστές ή Απόφοιτοι I.E.Κ. (Βοηθός Νοσηλευτικής, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός Νοσηλευτικής ατόμων με ειδικές παθήσεις, Βοηθός Εργοθεραπείας κ.τ.λ.)
4. Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι).

Επιμόρφωση

 

Τα μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα:
Webinars (ιστο-διαλέξεις) σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Βιντεομαθήματα που είναι διαθέσιμα συνεχώς προς τους συμμετέχοντες.
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπου οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος.

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολική Νοσηλευτική και Ειδική Αγωγή» εδώ:

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 690 ευρώ με δόσεις αλλά υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης. Αναλυτικά τις εκπτωτικές κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε εδώ:

 

 

Περίοδος Εγγραφών

2 Μαρτίου 2020 έως 26 Απριλίου 2020

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Απρίλιος 2020

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Κοτρώτσιου Ευαγγελία, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βιογραφικό
Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαλλιαρού Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βιογραφικό