Πρόεδρος Συμβουλίου

Λαλιώτου Ιωάννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κοθούρης Χαρίλαος, Καθηγητής
Πολυτεχνική Σχολή Καρακασίδης Θεόδωρος, Καθηγητής
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Κυπαρίσσης-Σαπουντζάκης Άρης,  Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή Θετικών Επιστημών Κακαρούντας Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή Επιστημών Υγείας Σπελέτας Ματθαίος, Καθηγητής
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Ανδρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής

Διοικητικό Προσωπικό

Οικονομική και Διοικητική Υποστήριξη Προγραμμάτων – Λάρισα
Αβραμούλη Μαρία

phone+302410684750

Οικονομική και Διοικητική Υποστήριξη Προγραμμάτων – Βόλος
Μιχαηλίδη Μαρία

phone+30 24210 06366

Πληροφορίες Προγραμμάτων – Τεχνικά Θέματα

Κούρεντα Κατερίνα +30 2421006391 aikaterini@uth.gr
Πρασσά Κατερίνα +30 2421006390 aprassa@uth.gr