Διευθυντής Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης
Γιάννης Γιάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ

 

phone+30 24310 47010

Βιογραφικό σημείωμα

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κομούτος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Πολυτεχνική Σχολή Καρακασίδης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Πολιτικών Μηχανικών)
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Δαναλάτος Νικόλας, Καθηγητής (ΤΓΦΠΑΠ)
Σχολή Θετικών Επιστημών Κακαρούντας Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής (ΠΕΒ)
Σχολή Επιστημών Υγείας Σαραφίδου Θεολογία, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας)
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Γεωργία Ανδρέου, Καθηγήτρια (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Διοικητικό Προσωπικό

Οργανωτικός Υπεύθυνος
Χαράλαμπος Σαμαντζής

 

phone+302421006473, +302421006366

 

Διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Γεωργία Ευαγγέλου

 

phone+30 24210 06367

Βιογραφικό σημείωμα

Οικονομική και διοικητική υποστήριξη
Ελένη Βεζαλή

 

phone+30 24210 06368