Διοικητικό Προσωπικό

Οργανωτική Υπεύθυνη του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΘ
Αβραμούλη Μαρία

phone+302410684750

Υπεύθυνος Διασύνδεσης
Στέργιος Στεργίου

phone+30 24210 06392

Οικονομική και Διοικητική Υποστήριξη Προγραμμάτων
Μιχαηλίδη Μαρία

phone+3024210 06366

Διοικητική Υποστήριξη Προγραμμάτων
Πρασσά Κατερίνα

phone+30 24210 06390