Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή
με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές αξιολογήσεις,
θεραπείες και παρεμβάσεις

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
 

Το πρόγραμμα «Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές αξιολογήσεις, θεραπείες και παρεμβάσεις» είναι ετήσιο, με συνολικό φόρτο εργασίας 670 ώρες. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αξιολογούν τις διαταραχές στον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας – Νευροψυχολογίας, να διαμορφώνου Προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλία, να έχουν υπεύθυνο ρόλο στην διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης δυσκολιών των μαθητών που ανακύπτουν στην τάξη / ή στην κοινότητα, να σχεδιάζουν προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής και ψυχολογικής παρέμβασης καθώς και να εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του μαθητή. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από ττο Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
 
Το πρόγραμμα πληροί τις προυποθέσεις της τροπολογίας του νόμου για τη μοριοδότηση και ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: αδιόριστους & διορισμένους εκπαιδευτικούς, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε επαγγελματίες Υγείας, σε ενδιαφερόμενους στο χώρο της Ειδικής αγωγής. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές αξιολογήσεις, θεραπείες και παρεμβάσεις» οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν επιμορφωθεί σε θέματα που αφορούν τεχνικές αποκατάστασης και παρέμβασης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής καθώς και να προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στους επιμορφούμενους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη διάγνωση όσο και στις νέες τεχνικές αποκατάστασης και παρέμβασης ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα άτομα με ευρύ φάσμα διαταραχών.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και διά βίου Μάθησης καθώς περιλαμβάνει:
 
δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
 
ασύγχρονη εξ αποστάσεως, όπου οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος.
 
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ετήσια και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει

 

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές αξιολογήσεις, θεραπείες και παρεμβάσεις».

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 800€ και προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευομένων. Παρακαλώ συμβουλευτείτε το ενημερωτικό οδηγό στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας
 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Εγγραφές

Έως 5 Οκτωβρίου 2018

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Έως 12 Οκτωβρίου 2018

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Έναρξη επιμόρφωσης με τη συμπλήρωση του τμήματος

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει ο κ. Αργύρης Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας – Νευρογλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του ιδίου Τμήματος. Η επιστημονική ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας καθώς και από διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.
 
Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη συμβούλων επιμόρφωσης και των υπηρεσιών υποστήριξης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Υπευθύνου του εκπαιδευτικού προγράμματος