Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Τα Δικαιώματα Παιδιών, Γυναικών, Προσφύγων, ΑΜΕΑ: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τα Δικαιώματα Παιδιών, Γυναικών, Προσφύγων, ΑΜΕΑ: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις» είναι διάρκειας 16 εβδομάδων, με συνολικό φόρτο εργασίας 250 ώρες. Βασικοί στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: να προωθήσει την Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σύμφωνα με τις αποφάσεις και τα σχετικά κείμενα του ΟΗΕ και της ΟΥΝΕΣΚΟ. Να συμβάλει στη διαμόρφωση φιλειρηνικής συνείδησης και μιας κοινής γνώμης που θα είναι ευαίσθητη στα προβλήματα της ανθρωπότητας και στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να αναδειχθεί η σχέση της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα με την αντιρατσιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση, την εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη και την εκπαίδευση για την ειρήνη και την ανεκτικότητα. Να προωθηθεί κάθε αντιρατσιστική προσπάθεια όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και έξω από την τάξη (στον ελεύθερο χρόνο, στην οικογένεια). Να γίνουν γνωστές οι ιδέες, η φιλοσοφία και η πραγμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού. Να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και συγχρόνως να προωθήσει πρακτικές για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων. Να ενημερώσει για τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ και να προωθήσει το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: όλες τις ομάδες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (διορισμένους, αδιόριστους, ωρομίσθιους και αναπληρωτές) και στελέχη εκπαίδευσης, με σκοπό να το αξιοποιήσουν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων που οδηγούνται στο εκπαιδευτικό επάγγελμα (Φιλοσοφικές Σχολές, Σχολές Κοινωνικών Σπουδών, Σχολές Θετικών Επιστημών κ.ά.). Απευθύνεται, επίσης, σε πτυχιούχους και φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) των Νομικών, Πολιτικών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΑΕΙ, των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών Αστυνομίας, επίσης των Τμημάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ και ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων Τμημάτων της Αλλοδαπής. Επιπλέον σε απόφοιτους άλλων Τμημάτων (ΤΕΙ, ΑΕΙ) που επιθυμούν να εξοικειωθούν με το εν λόγω αντικείμενο.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διά βίου Μάθησης καθώς περιλαμβάνει:
 

• ασύγχρονη εξ αποστάσεως, όπου οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος.
 

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 εβδομάδων και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει
 

 

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τα Δικαιώματα Παιδιών, Γυναικών, Προσφύγων, ΑΜΕΑ: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις».
 

 

 
 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 550€ και προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευομένων. Παρακαλώ συμβουλευτείτε το ενημερωτικό οδηγό στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας.
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

Περίοδος Εγγραφών

Από 01 Οκτωβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2018

 

Έναρξη επιμόρφωσης

10 Δεκεμβρίου 2018

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει ο κ. Βασίλης Πανταζής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 
Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη συμβούλων επιμόρφωσης και των υπηρεσιών υποστήριξης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Υπευθύνου του εκπαιδευτικού προγράμματος.