Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία - 2020-2021

Αίτηση Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Υποχρεωτικά πεδία *

 • Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΠΕΖΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΤΟΝΙΣΜΟ το όνομα σας
 • Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΠΕΖΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΤΟΝΙΣΜΟ το όνομα σας
 • Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΠΕΖΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΤΟΝΙΣΜΟ το όνομα σας
 • (Παρακαλούμε συμπληρώστε οδό, αριθμό, Τ.Κ., πόλη)
 • Επιτρεπόμενα αρχεία:doc,docx,pdf,jpg,gif,png,jpeg
 • Απαραίτητο δικαιολογητικό Συμμετοχής - Επιτρεπόμενα αρχεία:doc,docx,pdf,jpg,gif,png,jpeg
 • Απαραίτητο δικαιολογητικό Συμμετοχής - Επιτρεπόμενα αρχεία:doc,docx,pdf,jpg,gif,png,jpeg/strong>
 • Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Ενημερωτικό Οδηγό ή τη Σελίδα του Προγράμματος για να δείτε αν ανήκετε στις Εκπτωτικές Κατηγορίες Επιτρεπόμενα αρχεία:doc,docx,pdf,jpg,gif,png,jpeg
 • Για κάθε κατάθεση, εκδίδεται απόδειξη αντίστοιχη του ποσού που καταβάλλεται.

 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω:

 • Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων. Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Συναινώ στο να κοινοποιηθούν τα βασικά στοιχεία μου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email), για την εγγραφή μου στην ψηφιακή τράπεζα διδακτικού υλικού, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος